شرکت فلزفنون
منو موبایل

شرکت فلزفنون

خدمات ما

پرس کاری

شامل عملیات کشش سرد برای ضخامت های 1 تا 8میلی متر (تناژ 5 تا 500 تن)

فورمینگ

شامل عملیات فورمینگ

پانچ

شامل عملیات پانچ

فورجینگ

فورج گرم با Drop Forge 400 تن و کوره 800-1200 درجه سانتی گراد و عملیات نرمالایزینگ و solution treating

ماشین کاری و قالب سازی

قالب های برش، فرم، تریمینگ و خمکاری

رولینگ

دنده زنی با رولینگ های دو و سه غلتکی تا قطر75mm و طول 1000 mm